فکرت

فکرت من کجا رسد در طلب وصال تو

فکرت

فکرت من کجا رسد در طلب وصال تو

فکرت

سیدمحمدحسین‌میرفخرائی
اینجا مشقِ نوشتن می‌کنـد
متـولد ۱۳۷۰ در شهـر تهران
دانشجوی کارشـناسی‌ارشد
در رشتهٔ فرهنـگ و ارتـباطات
درابتدای راه ترجمه و ویرایش
و تدریس
حـوزهٔ مـطالـعه در دانـشگـاه:
ارتـبـاطـات مـیـان‌فـرهـنـگـی
حوزۀ مطالـعهٔ آزاد: زبـان‌ورزی

فکرت جمعه‌ها بِروز می‌شود

دومین شماره از فصلنامهٔ ترجمان علوم‌انسانی هم منتشر شد. در زمان ویراستن این شماره، برخی جملات را پسندیدم و گوشه‌ای یادداشتشان کردم. برخی از این جمله‌ها را در ادامه می‌آورم.

۰ نظر ۲۰ اسفند ۹۵ ، ۰۸:۰۲

اگر...

۱. می‌خواهید بدانید که خیلی (واقعاً خیلی) چیزها را نمی‌دانید؛

۲. می‌خواهید بفهمید که خیلی دانسته‌هایتان را درواقع نمی‌دانید؛

۳. می‌خواهید از هیچ‌کس توقع احترام نداشته باشید؛

۴. می‌خواهید ببینید که رفتارهای کوچکتان هم بر بقیه اثرگذار است؛

۵. می‌خواهید بدانید که مرز حق‌الناس از مو باریک‌تر است؛

۶. می‌خواهید مدیریت عواطفتان را بیشتر به‌دست بگیرید؛

۷. ...

معلم شوید. این تنها راه برای فهمیدنِ همهٔ این‌هاست.


+این فهرست تکمیل می‌شود!
+هر معلمی، چیزی برای افزودن به این چند خط خواهد داشت.
۰ نظر ۲۴ دی ۹۵ ، ۱۰:۴۳