دربارۀ نویسنده

سیدمحمدحسین‌ میرفخرائی

متولد ۱۳۷۰ در تهران، ساکن گوشه‌ای از جهان.

دانش‌آموختۀ فرهنگ و ارتباطات.

متن‌ساز، متن‌پرداز، اصلاً متن‌باز و هرچه مستلزم سروکله‌زدن با متن باشد، «متن‌پیشه».

سر سوزنی هم معلم.

اینجا می‌توانید کارنامکم را ببینید. متأسفانه به‌روز نیست.

اینجا از روز و روزگارم می‌نویسم.

اینجا هم می‌توانید برچیده‌هایم از متون را بخوانید.


راه ارتباطی: mirfakhraei@hotmail.com


دربارۀ وبلاگ

مطالب آواز درون در حوزۀ مالکیت عمومی قرار دارد و مطابق با کپی‌لفت انتشار می‌یابد. براین‌اساس، اجازهٔ نسخه‌برداری و ویرایش مطالب برای همگان محفوظ است و هیچ‌کس اجازه ندارد حق ویرایش و نسخه‌برداری را از دیگر افراد سلب کند. (خودمانی‌اش می‌شود این: نوشته‌هایم اگر به‌کارتان می‌آید، بردارید ببرید؛ مفت چنگتان!)