دربارۀ وب‌نویس

سیدمحمدحسین‌ میرفخرائی


زادۀ ۱۳۷۰ در تهران

ساکن گوشه‌ای از جهان

دانش‌آموختۀ فرهنگ و ارتباطات

متن‌پیشه و گردانندۀ ویراستارباشی

دوستدار دین‌پژوهی


فِکَر: مطالعات اسلام سیاسی

گفتنک؛ برچیده‌هایی از متون

روزانه‌؛ یادداشت‌های روزانه

کارنامک؛ بخش عمومی رزومه (به‌روزرسانی: تیر۹۸)


راه ارتباطی: mirfakhraei@hotmail.com

 

دربارۀ وب‌نوشت

آواز درون، بازتابی است از «فکر» و «خیال» من، و گاه، آمیزه‌ای از این دو.

«توقفگاه»ی است برای سمند تیزپا و گاه رَمان «خاطر»م.

«مجال»ی است برای بودن و گفتن، و گاه «نبودن» و «نگفتن».

نکته: مطالب آواز درون در حوزۀ مالکیت عمومی قرار دارد و مطابق با کپی‌لفت انتشار می‌یابد. براین‌اساس، اجازهٔ نسخه‌برداری و ویرایش مطالب برای همگان محفوظ است و هیچ‌کس اجازه ندارد حق ویرایش و نسخه‌برداری را از دیگر افراد سلب کند.