فکرت من کجا رسد در طلب وصال تو؟

سیدمحمدحسین‌ میرفخرائی اینجا مشقِ نوشتن می‌کند؛

متولد ۱۳۷۰ در تهران، کارشناس‌ارشد در رشتهٔ معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، درابتدای راه ترجمه و ویرایش و تدریس.

کارنامک: (+)

راه‌های ارتباط:

۱. mirfakhraei@hotmail.com

۲. نظرات همین صفحه