دربارۀ وب‌نویس

سیدمحمدحسین‌ میرفخرائی


زادۀ ۱۳۷۰ در تهران

فرزند، همسر، پدر

ساکن گوشه‌ای از جهان

دانش‌آموختۀ فرهنگ و ارتباطات

متن‌پیشه و گردانندۀ ویراستارباشی

آموزگار زبان عربی

دوستدار دین‌پژوهی


گفتنک؛ برچیده‌هایی از میان خوانده‌ها

پراکنده‌ها؛ یادداشت‌های کوتاهِ کوتاه

می‌گذرد؛ یادداشت‌های روزانه

کارنامک؛ بخش عمومی رزومه (به‌روزرسانی: تیر۹۸)


برای ارتباط با من می‌توانید از فرم موجود در پایین همین صفحه استفاده کنید. عنایت داشته باشید که در صورت نیاز به پاسخ‌گویی، باید نشانی ایمیلتان را درج کرده باشید.

 

دربارۀ وب‌نوشت

آواز درون بازتابی است از «فکر» و «خیال» من، و گاه، آمیزه‌ای از این دو.

«توقفگاه»ی است برای سمند تیزپا و گاه رَمان «خاطر»م.

«مجال»ی است برای بودن و گفتن، و گاه «نبودن» و «نگفتن».

نکته: مطالب آواز درون در حوزۀ مالکیت عمومی قرار دارد و مطابق با کپی‌لفت انتشار می‌یابد. براین‌اساس، اجازهٔ نسخه‌برداری و ویرایش مطالب برای همگان محفوظ است و هیچ‌کس اجازه ندارد حق نسخه‌برداری و ویرایش را از دیگر افراد سلب کند.