ان‌شاءالله از اواخر تیرماه، ترجمۀ مدخل‌های برگزیده از کتاب المعجم المیسر فی القواعد و البلاغه و الانشاء و العروض در این صفحه قرار خواهد گرفت.