یادداشت‌های کوتاهِ کوتاه

به‌روزرسانی: ۶مرداد۹۹

به‌برکت فیلترینگ کور، مطالب این صفحه فقط با ف‌ی‌ل‌ت‌ر‌ش‌ک‌ن باز می‌شود.


۴. 

۳. اغراق در اغراق

۲. دور از جون؟

۱. اعتیاد مشکوک یا مشکوک به اعتیاد