دومین شماره از فصلنامهٔ ترجمان علوم‌انسانی هم منتشر شد. در زمان ویراستن این شماره، برخی جملات را پسندیدم و گوشه‌ای یادداشتشان کردم. برخی از این جمله‌ها را در ادامه می‌آورم.

*هنگامی که شما فردی بدبین هستید و اتفاق بدی رخ می‌دهد، آن را دو بار زندگی می‌کنید: یک بار هنگامی که دربارۀ آن نگران هستید و بار دوم هنگامی که رخ می‌دهد.

آموس تورسکی


*کودکان عمده‌‌ترین عوامل پیشبینی‌ناپذیرشدن زندگی هستند.

آدام گوپنیک


*هرچه به‌خاطرسپردن چیزی راحت‌تر باشد، مردم آن را محتمل‌تر می‌شمارند.

استیون پینکر


*داعش جنبشی جهان‌وطنی است. «جهاد» جای ایدۀ انقلاب را گرفته است و «امت» جای پرولتاریا را.

اولیویه روآ


*مسئولیت ما برای زنده‌نگه‌داشتن خاطرۀ هیروشیما چیست؟ 

هنری ژیرو

*تاریخ تربیت نشان می‌دهد هیچ‌گاه فرزندان همان چیزی نمی‌شوند که مدنظر والدینشان بوده‌اند و چه بهتر که نمی‌شوند. زیرا عمدۀ پیشرفت‌های انسانی حاصل ابداعات و تغییر رویه‌های پیش‌بینی‌نشده بوده است.

آلیس گوپنیک


*کمترین مزیت درد این است که بیانگر پیوند شکنندۀ ما با دیگران و یادآور نیاز ما به کسانی است که پیرامونمان هستند.

جوئنا برک


*ارائۀ پاورپوینت به‌نظر منطقی‌ترین راه برای سرپوش‌گذاشتن بر کم‌سوادی و تنبلی است.

مایکل لیند


*وقتی بنیادها کمک مالی خیرخواهانه می‌کنند، برخلاف مالیات‌‌دادن، آن‌ها هستند که انتخاب می‌کنند در چه پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند. 

نیکول اشاف