می‌گویند نباید حرفی زد که بوی انکار بدهد. انکارِ چه؟ فضایل پیشوایان دین.
اما چه کسی گفته که انکار فضایل خطرناک‌تر است از فضیلت‌تراشی؟ مگر فضیلت‌های دروغینی که سال‌ها کسانی به خورد ما مردم دادند، عاقبت مایۀ وهن نشد؟ مگر عده‌ای نااهل را به تکاپو نینداخت برای به‌اصطلاح خرافه‌زدایی؟ همین فضیلت‌تراشی‌ها بود که کار را به جایی رساند که تأسی لغو شد. کاری کردند ما مردم پیشوایانی را که برای ما به زمین آمده بودند با دست خود به آسمان‌ها برگردانیم، و بعد، بنشینیم و «ما کجا و آنان کجا» سردهیم.