چنان عادت کرده‌ایم خودمان را با دیگران مقایسه کنیم که به‌ندرت متوجه این مقایسه می‌شویم. وقتی همسایه با خودرویی جدید جلویمان ظاهر می‌شود، معمولاً به خودمان نمی‌گوییم: «اون‌ها آئودی دارن، من هم یکی می‌خوام»؛ ما پیچیده‌تر و بالغ‌تر از آنیم. شاید به خودمان بگوییم دارایی همسایه هیچ ربطی به ما ندارد یا او لیاقتش را دارد، چون سخت کار کرده است. اگر فوراً فکر رقابت با همسایه به سرمان زد، ممکن است همان لحظه این فکر را از ذهنمان دور کنیم. بااین‌حال، روز بعد، وقتی سوار خودرویمان شدیم، کمی بیش از قبل متوجه کهنگیِ صندلی‌ها می‌شویم. مقایسۀ اجتماعی گریزناپذیر است.
نردبان شکسته، کیت پین (سمانه پرهیزکاری)


مقایسۀ اجتماعی شاید گریزناپذیر باشد، اما اثرنبخشیدن به آن ممکن است. چاره‌اش کمی خودآگاهی است.