همه‌ی‌‌ پیاده‌روی‌های من باهم فرق داشته‌اند؛ اما وقتی می‌خواهم وجه مشترکشان را بیابم، به یک چیز می‌رسم: سکوت درونی. راه‌‌رفتن و سکوت به هم وابسته‌اند. هرقدر سکوت انتزاعی‌ است، راه‌‌رفتن به همان میزان مشهود و ملموس است.

 

از کتاب در ستایش پیاده‌روی، در دست چاپ