خیابان شریعتی، نرسیده به دوراهی قلهک، ایستاده‌ام پشت چراغ. دست‌فروشی روزنامه‌به‌دست سرمی‌رسد. روزنامه‌ها را بالا می‌گیرد و می‌گوید: «یه عالم دروغ، فقط دوهزار تومن.»