«لنی، تو خانواده داری؟»
«نه، متشکرم!»

خداحافظ گاری کوپر، رومن گاری (سروش حبیبی)


پیش‌تر، در یادداشتی، نمونه‌ای از ایجاز در گفت‌وگوهای داستانی را آورده بودم. این یک نمونۀ عالی دیگر است. می‌شود این گفت‌وگو را از کتاب برداشت و در ذهنِ خود، همین‌طور ادامه‌اش داد. چقدر عالی است، چقدر!

چند بریده از این کتاب