یکم
«می‌دانید چیست؟»
«چیست لنی؟»
«یک روز من هم وارد سیاست می‌شوم. با چند تا از دوستانم. ولی نه سر ویتنام یا کره. این‌ها خیلی بزرگ است. دستبرد به یک بانک راحت‌تر است. اول باید با این چیزها شروع کرد.»
دوم
«تو حتی نمی‌دانی کجا بروی!»
«اینجا را اشتباه کردی. جایی دارم بروم، جایی ندارم بمانم.»
سوم

هرقدر عقاید کسی احمقانه‌تر باشد، باید کمتر با او مخالفت کرد. بگ می‌گفت: «بزرگ‌ترین نیروی فکری تاریخ بشر حماقت است. باید در مقابل آن سر تعظيم فرود آورد. به آن احترام گذاشت. چون همه‌‌جور معجزه‌ای از آن ساخته است.»
خداحافظ گاری کوپر، رومن گاری (سروش حبیبی)


بریده‌ای دیگر از این کتاب