در فکرت دوم به‌سراغ مقالۀ ارزشمندی رفته‌ام با عنوان «اسلام سیاسی؛ زمینه‌ها و پیش‌گامان» اثر منصور انصاری‌پور. انصاری‌پور در این مقاله با معرفی پنج مورد از زمینه‌های شکل‌گیری اسلام سیاسی، این پدیده را به‌لحاظ تاریخی علت‌یابی می‌کند. سپس به‌سراغ سه تن از پیش‌گامان این نوع برداشت از اسلام می‌رود و آرا و عقاید هریک را به‌اختصار برمی‌رسد: سید قطب، ابوالعلا مودودی و سیدروح‌الله خمینی. به‌معنی واقعی کلمه، مقاله‌ای است مختصر و مفید. بااین‌حال گزارش مختصری از آن نوشته‌ام که می‌توانید در اینجا بخوانید. متن مقاله را هم می‌توانید از اینجا بردارید.


پی‌نوشت: نخستین شماره از فکرت پانزدهم ماه رمضان منتشر شد. بنابراین دومین و سومین شماره می‌بایست سی‌ام ماه رمضان و پانزدهم شوال منتشر می‌شد. شمارۀ چهارم هم باید در روز آخر شوال انتشار می‌یافت که حالا با سه روز تأخیر، در سوم ذی‌القعده و با عنوان «فکرت دوم» انتشار می‌یابد. مقدار زیادی از زمانی که دوست داشتم در این مدت به این پروژه اختصاص بدهم، به رصد منابع گذشت. درعوض اطلاعات خوبی دست‌گیرم شد و توانستم با منابع جدیدی آشنا شوم. جناب محسن حسام‌مظاهری هم دراین‌باره کمکی کرد که بسیار راهگشا بود.

سوم ذی‌القعده، کتابخانۀ ملی