موفقیت ویراستار عمدتاً منوط است به روابط شخصی. او برای اینکه بتواند کتاب را به بهترین نحو ویرایش کند، لازم است روابط خوبی با نویسنده داشته باشد. ویراستارِ خوب چشم از لغتنامه برمی‌گیرد و انسانی را مشاهده می‌کند که بخش مهمی از درون خود را دارد بر همگان آشکار می‌سازد. در زمینهٔ این روابط، یعنی روابط ویراستار و نویسنده، چیزی در شیوه‌نامه‌ها نمی‌توان یافت؛ ولی سال‌ها سروکله‌زدن با نویسندگان و ویراستاران، نوعی شیوهٔ برخورد به من آموخته است که برایم کارساز بوده است.
دربارهٔ ویرایش، احمد سمیعی (گیلانی)